GÜNCEL MAKALELER

Şu 2012 yılı…

Murathan Mungan bir şiirinde ‘Biliyoruz takvimler belirlemez değişimin mevsimlerini’ der. Evet, değişimi takvimler belirlemiyor ama bugünleri anlatan tarihçiler bizim bu günlerimizi anlatırken söze ‘şu 2012 yılı’ diye başlayacaklar.

Her şeye rağmen umutlu bir başlangıç için

Yılın son günleri, insan haliyle karamsar olmak istemiyor; yeni yıl, şekilsel de olsa, bir başlangıç. Ancak 2011 iyi bitmiyor. Dün Uludere’de olanların birçok açıdan ele alınması gerekiyor. Çoğu aynı aileden okul çağında çocuklar bombaların hedefi oldu geçen akşam. Mazot kaçakçılığı…

Önümüzdeki yılı belirleyecek dinamikler

2012 yılı endişenin ama aynı zamanda umudun hâkim olduğu bir yıl olacak. Krizi bir kenara koyun başta ABD olmak üzere, dünyanın dört bir yanında seçimler ve bu seçimlere bağlı siyasal değişim 2012 yılını ve sonrasını belirleyecek. (Bkz: Harita) Türkiye’de ise…

Vicdanınız varsa kapitalizm sonrasını düşünürsünüz

Bütün bu olup bitenler ve bu olup bitenler üzerindeki tartışmalar bize geleceğin toplumunun ipuçlarını veriyor mu; bence bütün bu olup bitenler geleceğin toplumunun ipuçlarını veriyor ama bu konuda yapılan tartışmalardan hâlâ umut yok. Ben bu konuda tartışmaktan ziyade yeni olanın…

Fransa’nın tezi ve Türkiye’nin (olması gereken) cevabı

Ulus-devletler, pazar paylaşımı ve buradan yansıyan siyasi çıkarlar için iki temel alanda kapışırlar: Birincisi savaştır. İkincisi de diplomasi. Tabii Fransa’nın bu yaptığı diplomasi sınırlarını da aşıyor ama sonuçta bir kapışma. Burada Türkiye’nin tartışması gereken, bu dönemde Fransa, cepheden bir kapışmayı…

Fransa’nın bu senaryosu küresel savaşa gider

Kuzey Kore’de kendisini yerden yere atan insanların trajedisi aslında bundan böyle yalnız K. Kore halkını ilgilendirmiyor. Bu, hepimizi ilgilendirecek gerçek bir tragedya… Trajedi kelimesi tragoidia’dan gelir; tragos (keçi) ve oidie (türkü) sözcüklerinin birleşmesiyle ‘keçilerin türküsü’ anlamında kullanılır. Dionysos şenliklerinde

Kartelci Fırıncılar Konseyi Diktatörlüğü

1997 yılı; Rekabet Kurumu’nun rekabetin korunması hakkında kanunun çıkmasından üç yıl sonra işe başladığı tarih… Tam o sıralarda Türkiye’de yine ekmek fiyatları sorunu var. Fırıncılar ekmeğe zam yapmak istiyor ama kendi aralarında da bir türlü anlaşamıyorlar. Öte yandan ‘Halk Ekmek’…

Şike ve rating meselesinin gerçek yüzü

Türkiye’de son on yılda siyasi alanda hiç kimsenin tahmin edemeyeceği dönüşümler hatta alt-üst oluşlar oldu. Hala süregelen Ergenekon ve Balyoz davaları bu değişimin en somut anlatımı. Ancak siyasi alanda atılan değişim adımlarını, ekonomik olan takip edemezse geriye dönüş kaçınılmaz olur….