Gazete Yazıları

Otomotiv üzerinden güncel ekonomi…

Geçen hafta sonu İstanbul Sanayi Odası’nın düzenlediği ve Sanayi Bakanı Faruk Özlü ‘nün de katıldığı otomotiv sektörü çalıştayını gerçekleştirdik. Otomotiv sektörü Türkiye için birçok açıdan önemli. Birincisi, Türkiye’nin AB ile Gümrük Birliği’ni tesis ettikten sonra, hızla dünya standartlarına erişen, küresel…

ABD PETRO’YU NEDEN YASAKLADI?

Beklenen oldu; ABD Venezuela’nın petrol rezervlerine dayalı dijital para birimini, Venezuela’ya uygulanan yaptırımlar kapsamına alarak, yasakladı. Trump’ın çıkardığı yasaklama kararnamesinde Venezuela Devlet Başkanı Maduro, dijital para çıkararak ABD yaptırımlarını delmekle suçlanıyor. Demek ki dijital para sistemleri, özü gereği, ABD yaptırımlarını…

10 yıl önceki kriz çığırtkanları, şimdikiler ve IMF…

Tam on yıl oldu… Türkiye, 2008 yılında, o zaman Başbakan olan Erdoğan’ın iradesiyle Uluslararası Para Fonu (IMF) ile olan Stand-By anlaşmaları sürecini bitirmişti. Şimdi 2018 yılındayız ve Türkiye, büyük bir dönüşümün eşiğinde, bölgesinde belirleyici bir güç durumunda. Öte yandan, kendi…

ESKİ HESAPLAR, BEYHUDE ÇABALAR…

Önce, olağan gözden geçirme kapsamında Türkiye’de “gözlemlerde” bulunan IMF heyetinin raporu geldi. Arkasından derecelendirme kuruluşu Moody’s’in not indirimi sıraya girdi. IMF raporu ile Moody’s’in not düşürme gerekçelerinin örtüştüğünü, esasında Moody’s’e IMF’nin öncülük ettiğini söylememiz gerekiyor. Hiç şüphesiz ki artık Moody’s…

İdeolojik enkazlar üzerine…

Bütün iktisadi kriz dönemleri, aynı zamanda, ideolojilerin de krizinin derinleştiği dönemlerdir. Böyle zamanlarda eski paradigmayı ayakta tutan ideolojiler, eski yaldızlı boyalarını üstlerinden akıtarak birer safsataya, hurafe yığınına dönüşürler. O zamana dek üniversitelerde, medya imparatorluklarında, devletlerin bürokrasisinde, sistemi ayakta tutan bütün…

Bu savaşın kazananı olacaktır!

Tam bugün şu soruyu sormanın zamanı gelmiştir: ABD’nin korumacılık hezeyanları, yeni bir dünya ticaret düzenini için fırsat olabilir mi? İşin gerçeği, 2. Dünya Savaşı sonrası inşa edilen para sistemine eşlik edecek bir dünya ticaret sistemi, tam anlamıyla hiç bir zaman…

Güncel-somut örneklere yeni devlet ve ekonomi perspektifi…

Türkiye’de artık bazı konuların tüketilmiş olması, eskide kalmış sayılması ve hiç gündeme gelmemiş olması gerekiyor. Eğer ki bu konular gündeme geliyorsa, hiç şüphesiz ki, bu eski, bitmiş-tüketilmiş konuları gündeme taşıyanlar, Türkiye’nin nerede olduğunu, nereye doğru gittiğini zerre anlamamış sayılmalıdır. Özellikle…

Akdeniz’in ‘öteki’ kıyısı!

Bu yazıyı Akdeniz’in “öteki” kıyısından, Cezayir’den yazıyorum. Cumhurbaşkanımızın Cezayir’den başlayan Kuzey ve Batı Afrika turu, son yılların en anlamlı ve özellikli gezilerinden biri. Cezayir’le birlikte ziyaret edilecek Moritanya, Senegal ve Mali 1960’larda başlayan süreçte Fransız sömürgeciliğinden bağımsızlığa geçen Afrika ülkeleri……